Verkeersveilige school


Wij zijn trots op ons Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL)
De ouders en leerkrachten in de verkeerswerkgroep zorgen ieder jaar weer dat er een goed en leerzaam aanbod is voor onze leerlingen. Aan de hand van leuke en afwisselende activiteiten leren ze hoe je je gedraagt in het verkeer en waar je op moet letten. Eens per jaar is er een verkeersweek waarin, voor alle groepen, extra activiteiten plaatsvinden rondom het thema verkeer. 

- Verkeerszebra SEEF komt in het begin van het schooljaar op bezoek om de kinderen te wijzen op het veilige oversteken bij de brigadiers
- Banner wordt opgehangen: "scholen zijn weer begonnen".
- De gele mannetjes, die seinen om snelheid te verminderen, staan langs de Pastoor Verlindenstraat.
- Lichtbrigade of lightwise, alle fietsen worden in de herfst gecheckt op veilige verlichting en worden waar mogelijk gerepareerd.
- Een verkeerswandeling of verkeersspeurtocht in de buurt voor de onder- en middenbouw.
- Streetwise (ANWB) komt om het jaar op bezoek.
- Spelen op de stoep met de kleuters met oog voor verkeer en mogelijke gevaren.
- (Poppen)theater met als thema Verkeer.
- VIP kar van de gemeente wordt om het jaar uitgestald als verkeersparcour op de speelplaats.
- Project dode hoek met een echte vrachtwagen.
- Fietsbehendigheid/vaardigheid ism de BMX vereniging.
- Flitsen van automobilisten ism VVN op de Pastoor Verlindenstraat.
- Oefenen van het praktisch examen en maken van het theorie examen in groep 7.
- Fietsen naar de Middelbare school in groep 8.