Ouderportaal

Wij vinden openheid en transparantie naar ouders erg belangrijk, evenals ouderbetrokkenheid bij de ontwikkeling en het leren van uw kind. Voor ons een logische stap om de gegevens uit Parnassys voor ouders beschikbaar te stellen. Oftewel… het Ouderportaal!
 

In het ouderportaal van Parnassys zijn de volgende zaken zichtbaar:

Cijfers van de vakken

CITO toetsen met een score van 1 t/m 5 (Romeinse cijfers)

Gegevens van het kind en het gezin: naam, telefoonnummer, adres, etc.

Gegevens van de groep. Leerkracht, rooster, klasgenoten