Lokale samenwerking

We werken als school ook veel samen met bedrijven en mensen uit de omgeving.
Zo zijn er diverse bedrijven die een "stageplaats" aanbieden aan onze kinderen van de bovenbouw tijdens de creamiddag.
Ook zijn we welkom bij het repaircafé om te helpen bij het repareren van apparaten.