Schooltijden

Onze school heeft een continurooster. Het 5 gelijke dagenmodel.
Alle dagen is er school van 8.30 tot 14.00 uur.