PMM

Schoolcontactpersonen en vertrouwenspersoon 

Natuurlijk wilt u uw kind naar een veilige school sturen. Veiligheid is een van onze kernwaarden. Wij doen er dan ook alles aan om een zo veilig mogelijke school te zijn. Zowel voor kinderen, de leerkrachten, als alle anderen die met onze school te maken hebben. Machtsmisbruik hoort daar niet bij.

Bij machtsmisbruik kunnen we denken aan bv.: onplezierige opmerkingen over hoe je er uit ziet, uitnodigingen met bijbedoelingen, ongewenste aanrakingen, opgetild worden terwijl je het niet wilt, zonder dat je dat wilt geconfronteerd worden met pornografische plaatjes of schuine moppen, begluurd worden, pesten, geweld, agressie, discriminatie.

Om machtsmisbruik te voorkomen, besteden we daar in de groepen regelmatig aandacht aan.

Ondanks dat kan het toch mis gaan. Uit het nieuws blijkt telkens weer dat er zich op ontoelaatbare wijze dingen kunnen voordoen tussen kinderen en volwassenen of tussen kinderen onder elkaar. Het is belangrijk dat kinderen zo snel mogelijk hierover met iemand kunnen praten.

Bij ons op school zijn er leerkrachten speciaal geschoold om contactpersoon te zijn hiervoor.

Rian Jacobs (r.devries@cadansprimair.nl)
Rietje Goosen (r.dewild@hermanjozef.nl)
Daan van der Heijden (d.vanderheijden@hermanjozef.nl)

Zij kunnen gesprekken met het kind en met de ouders voeren. Zij weten ook welke stappen verder ondernomen moeten worden.

Als er sprake is van machtsmisbruik in de vorm van seksuele intimidatie (dat is ongewenste seksueel getinte aandacht in de vorm van verbaal, fysiek of non-verbaal gedrag) schakelt de contactpersoon altijd de externe vertrouwenspersoon in.
Externe vertrouwenspersonen:
Roy Ploegmakers
royploegmakers@vertrouwenswerk.nl
06 48088774

Annelies Spitz
anneliesspitz@vertrouwenswerk.nl
06 33646887

De externe vertrouwenspersoon kan ook bij andere vormen van machtsmisbruik (discriminatie, agressie/geweld en of pesten) en alle overige klachten ingeschakeld worden voor de klachtbehandeling (opvang en begeleiding van klager). In principe verloopt de doorgeleiding van een klacht over machtsmisbruik naar de externe vertrouwenspersoon via de schoolcontactpersoon maar u kunt de vertrouwenspersoon ook rechtstreeks benaderen met een klacht die te maken heeft met machtsmisbruik.