Leerlingenraad

Een Leerlingenraad? Natuurlijk!

Ons hele Kindcentrum draait om kinderen. Inspraak van onze leerlingen is daarom heel belangrijk.
Hun ervaringen, mening en meedenken geven ons bruikbare informatie. Onze leerlingenraad telt 6 leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 die middels verkiezingen zitting hebben. Meester Daan begeleidt de bijeenkomsten van de raad. 

Dit zijn onze toppers!