Samenwerken

We doen het samen! is een van de kapstokregels van onze school.
Daarmee bedoelen we: samen met de kinderen, ouders, ons team en onze omgeving.

Het doel van ons kindcentrum is om alle kinderen van Middelrode een veilige vertrouwde plek te bieden. Een plek waar je als kind graag wilt zijn en waar je gezien wordt! Je mag ontdekken waar je goed in bent door een breed en uitdagend aanbod van activiteiten. Spelen en leren door beleven met hart, hoofd en handen. Dat begint in ons kindcentrum al als je 0 jaar bent en loopt door tot de overstap naar het voortgezet onderwijs. In onze ogen is de meerwaarde van het kindcentrum het samenwerken, het leren van en met elkaar, door professionele partners die elkaar versterken en ondersteunen. Zichtbaar in: 

  • Een gezamenlijk team
  • Gezamenlijke pedagogische visie
  • Expertise-deling tussen de professionals
  • Vieringen en activiteiten die we gezamenlijk organiseren
  • Het gebruik maken van elkaars materialen en ruimtes
  • Overdracht van 3+ kinderen naar de basisschool en peuter-kleutercontact 
  • Een gezamenlijke MR en OR met medewerkers van elke organisatie