Samenwerken

We doen het samen! is een van de kapstokregels van onze school.
Het doel van ons kindcentrum is om alle kinderen van Middelrode een veilige vertrouwde plek te bieden.Een plek waar je als kind graag wilt zijn en waar je gezien wordt! Je mag ontdekken waar je goed in bent door een breed en uitdagend aanbod van activiteiten. Spelen en leren door beleven met hart, hoofd en handen. Dat begint in ons kindcentrum al als je 0 jaar bent en loopt door tot de overstap naar het voortgezet onderwijs.Door goed samenwerken willen we naadloze overgangen tussen kinderopvang en onderwijs realiseren.
Maar ook door samen te werken met de omgeving en uiteraard met onze ouders.