Zorgadvies team

Centrum voor Jeugd en Gezin
www.cjg-gestel.nl

Heeft u vragen? Wilt u tips of adviezen over de opvoeding van uw kind? Of heeft u twijfels over de gezondheid van uw kind? U kunt altijd een afspraak maken met de GGD Jeugdgezondheidszorg via  tel. 0900 – 46 36 443, bereikbaar elke werkdag van 08.00 tot 17.00 uur. U kunt ook terecht op het inloopspreekuur bij het consultatiebureau.Meer informatie is te vinden op onze website: www.ggdhvb.nl. Of bel de opvoedhelpdesk: 0800-6441414

Zorg Advies Team (ZAT)

Hallo wij zijn Aletta van der Hagen, Saskia Ensink en Yumely Garcia en we zijn verbonden aan Kindcentrum EigenWijs vanuit het Basisteam Jeugd en Gezin (BJG).
Het BJG ondersteunt bij opvoed- en opgroei vragen.Als u vragen heeft over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind is het fijn als u dit kunt bespreken met de juf/meester of intern begeleider op school. Als de school vragen heeft dan zullen zij dit met u bespreken. Samen kunt u dan kijken of het goed is om uw kind te bespreken in het Zorg Advies Team (ZAT).
In het Zorg Advies Team zitten de intern begeleider van school, de verpleegkundige en de jeugdarts vanuit de GGD en de schoolgericht maatschappelijk werker vanuit het Basisteam Jeugd en Gezin. Afhankelijk van de vraag bekijken we wie er aansluit bij het ZAT.
Als u samen met school besluit om uw kind te bespreken in het ZAT dan zullen we, samen met u, de vragen op een rij zetten en kijken welke hulp passend is. In sommige situaties kan de hulp geboden worden vanuit het Basisteam Jeugd en Gezin en in andere situaties is er meer gespecialiseerde ondersteuning nodig. In het laatste geval dan kan het Basisteam Jeugd en Gezin u helpen om de juiste hulp te krijgen. We willen graag ondersteuning bieden als de problemen nog klein zijn om zo te voorkomen dat ze groter worden.
Wellicht tot ziens!
 

Jeugdarts  :

Jeugdverpleegkundige:  Saskia Ensink    S.Ensink@ggdhvb.nl

Schoolgericht maatschappelijk werk: Aletta van der Hagen alettavanderhagen@farent.nl 06-43359032