BINT


BINT voor welzijn & ondersteuning

Wij stimuleren inwoners zich in te zetten voor medeburgers en geven aandacht aan kwetsbare groepen.

Bint Jongerenwerk richt zich op kinderen en jongeren uit Berlicum, Den Dungen, Gemonde, Middelrode en Sint-Michielsgestel.Het jongerenwerk ontwikkelt een vangnet, waarbij ze zoveel mogelijk kinderen en jongeren proberen te bereiken. Ze leggen verbinding met de doelgroep om  hen te ondersteunen bij hun groei en ontwikkeling.

Het jongerenwerk ondersteunt kinderen en jongeren door hun talenten te benadrukken en waar nodig hen te ondersteunen en te leiden naar de juiste hulpverlening.De jongerenwerkers werken zowel vanuit accommodaties als ambulant op de vindplaatsen.In de kernen Sint-Michielsgestel en Den Dungen is er een eigen accommodatie van waaruit jongeren worden ondersteund bij het ontwikkelen en uitvoeren van allerlei activiteiten. In Berlicum en Middelrode wordt samen met Den Durpsherd en de Moerkoal gewerkt om jongeren een eigen plek te geven.

Op maat biedt jongerenwerk, in overleg met het onderwijs en de ouders, individuele begeleiding. Er wordt bij deze begeleiding, met het kind/de jongere gekeken naar wat nodig is om zijn/haar kwaliteiten te ontwikkelen of om de redzaamheid te vergroten.Het jongerenwerk heeft een signalerende functie en helpt jongeren en ouders/opvoeders bij vragen of problemen op het gebied van jeugd, advies en ondersteuning.Er worden preventieactiviteiten in samenwerking met scholen en andere partners als GGD en Halt georganiseerd.