Plaza Cultura

Over ons

Plaza Cultura, al sinds 2007 de marktplaats voor cultuureducatie in de gemeente Sint-Michielsgestel. Plaza Cultura is de onafhankelijke bemiddelaar die een brug slaat tussen het onderwijsveld en de culturele sector in de gemeente Sint-Michielsgestel. We zijn het vanzelfsprekend aanspreekpunt voor alle kennis over en inzicht in cultuureducatie binnenschools en de mogelijkheden daarvoor in de culturele omgeving van Sint-Michielsgestel. Met een team van 3 bevlogen medewerkers werken we aan de uitvoering van onze passie: leerlingen een kunstzinnige ontwikkeling meegeven. Daarin zijn onze kernwaarden: onafhankelijkheid, creativiteit, inspiratie en dienstbaarheid.

Wat doen wij?

Plaza Cultura verbindt de scholen in de gemeente Sint-Michielsgestel met zoveel mogelijk lokale, regionale en soms ook landelijke culturele aanbieders passend op de geformuleerde vraag van de school. Plaza Cultura is een expertisecentrum op het gebied van cultuureducatie binnenschools. Wij ondersteunen en stimuleren het onderwijs en de culturele aanbieders via advies en kennisoverdracht voor de inrichting van hun cultuuronderwijs.

Waarom doen we dat?

Onze ambitie is dat alle leerlingen in de gemeente Sint-Michielsgestel binnenschools kwalitatief goed cultuuronderwijs volgen via een doorlopende leerlijn cultuureducatie en in relatie met de culturele omgeving. We willen daarmee bereiken dat leerlingen hun eigen verbeeldingskracht leren te ontdekken en te uiten en daarmee hun identiteit invulling kunnen geven. Dit in samenwerking met culturele aanbieders die culturele activiteiten ontwikkelen die aansluiten bij de vraag van de scholen en passen binnen de doorlopende leerlijn.

Cultuureducatie met Kwaliteit

In onze gemeenten vinden we cultuureducatie belangrijk. Daarom doen we mee aan de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). Dat doen we met de Cultuurloper van KunstLoc en Erfgoed Brabant.

De Cultuur Loper is een programma dat bestaat uit scholing, coaching en een digitaal platform. Scholen maken hiermee vanuit hun eigen visie een samenhangen en doorlopend activiteitenprogramma. Plaza Cultura begeleidt, als CMK intermediair, alle PO scholen in de gemeente Sint-Michielsgestel in dit traject.

Meer informatie over Plaza Cultura vind je op: www.plazacultura.nl.