Ouders

Lang leve de geweldige ouders!
Participatie van onze ouders is zeer groot en daar zijn we enorm blij mee!

Dat is zichtbaar in:

Versierwerkgroep
Luizenwerkgroep
Bibliotheekouders
Schoolreiswerkgroep
Kerstwerkgroep
Koningsdag/sportdagwerkgroep 
Verkeerswerkgroep
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
En verder alle overige ouders die helpen bij activiteiten in en rond de school!