Klachtenregeling

Problemen zijn er om opgelost te worden. Met elkaar in gesprek gaan levert meestal de oplossing. Een enkele keer komt het voor dat het niet lukt om door gesprekken er samen uit te komen en een probleem kan dan een klacht worden. Wij vinden het belangrijk dat iedereen die een klacht heeft gehoord wordt en weet waar hij of zij terecht kan. Cadans Primair heeft daarvoor een klachtenregeling vastgesteld die u hier kunt inzien.

In het primair onderwijs is ieder schoolbestuur verplicht een klachtenregeling op te stellen. Cadans Primair verzorgt onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Vanuit een holistische visie op onderwijs wordt gewerkt aan de duurzame ontwikkeling van een breed leerrendement. De school vertaalt deze doelstelling door een onderwijssetting te creëren die voldoet aan de eisen van deze tijd en waarbinnen ieder kind en medewerker zich veilig en gewaardeerd voelt. Er wordt veel waarde gehecht om elkaar in een open, transparante communicatie te vinden. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over de geleverde kwaliteit. In dat geval raden wij u aan uw ongenoegen/ probleem kenbaar te maken bij de betrokken perso(o)n(en) binnen de school. Indien u van mening bent dat er onvoldoende naar uw uiting van ongenoegen wordt geluisterd of u bent van mening dat uw uiting van onvrede van dien aard is dat er sprake is van een formele klacht, geven wij u in deze klachtenregeling aan op welke wijze u uw klacht kunt indienen. Deze klachtenregeling helpt u ook met het adres van de klachtencommissie, de namen en de bereikbaarheid van de contactpersonen. Tevens ligt de klachtenregeling op de school ter inzage.