Klachtenregeling

Problemen zijn er om opgelost te worden. Met elkaar in gesprek gaan levert meestal de oplossing. Een enkele keer komt het voor dat het niet lukt om door gesprekken er samen uit te komen en een probleem kan dan een klacht worden. Wij vinden het belangrijk dat iedereen die een klacht heeft gehoord wordt en weet waar hij of zij terecht kan. Skipos heeft daarvoor een klachtenregeling vastgesteld die hieronder wordt samengevat.

Voorkomen van klachten

Aarzelt u niet om problemen te bespreken met de groepsleerkracht of, als het een probleem betreft dat groepsoverstijgend is of een probleem waar u met de groepsleerkracht niet uitkomt, met de directeur. De beste manier om klachten te voorkomen is, als u iets als een probleem ervaart, dit te bespreken met de direct betrokkenen. Als kinderen en of ouders een klacht willen bespreken met de groepsleerkracht of met de schoolleiding kunnen zij altijd na schooltijd bij hen terecht. Een persoonlijk gesprek werkt bijna altijd verhelderend en kan misverstanden voorkomen of uit de weg ruimen.

Wie kan u helpen bij de behandeling van uw klacht ?

Om een goede en snelle afhandeling van een klacht mogelijk te maken zijn er op school twee schoolcontactpersonen aangesteld. Zij kunnen ouders (en natuurlijk ook leerlingen) helpen bij de behandeling van klachten. Deze schoolcontactpersonen hebben voor deze taak een speciale scholing gevolgd en zij kunnen ook samen overleggen hoe zij iemand kunnen helpen wanneer er sprake is van een klacht. De contactpersoon zal naar uw verhaal luisteren, maar gaat niet zelf aan de slag. De contactpersoon zal u – na overleg – doorverwijzen voor de afhandeling van de klacht. Als er sprake is van machtsmisbruik in de vorm van seksuele intimidatie (dat is ongewenste seksueel getinte aandacht in de vorm van verbaal, fysiek of non-verbaal gedrag) schakelt de contactpersoon altijd de externe vertrouwenspersoon in. De externe vertrouwenspersoon is werkzaam bij de GGD en kan ook bij andere vormen van machtsmisbruik (discriminatie, agressie/geweld en of pesten) ingeschakeld worden voor de klachtbehandeling (opvang en begeleiding van klager). In principe verloopt de doorgeleiding van een klacht over machtsmisbruik naar de vertrouwenspersoon via de contactpersoon maar u kunt de vertrouwenspersoon ook rechtstreeks benaderen met een klacht die te maken heeft met machtsmisbruik.

Onafhankelijke klachtencommissie

Skipos is aangesloten bij de stichting KOMM (www.komm.nl). Dit is een onafhankelijke klachtencommissie voor het onderwijs in Zuid-Nederland. Iedereen die betrokken is bij een school (leerling, ouder, leerkracht, directeur, bestuur) kan bij de stichting KOMM een klacht indienen. Of het nu gaat om gebrekkige communicatie, een verkeerde beslissing of klachten over machtsmisbruik. Om voor behandeling in aanmerking te komen moet een klacht schriftelijk worden ingediend. De contactpersonen kunnen u helpen bij het op schrift stellen van de klacht. Na ontvangst van de klacht neemt de ambtelijk secretaris van KOMM contact met u op of de klacht aan de onafhankelijke commissie wordt voorgelegd of dat mediation (bemiddeling) wellicht uitkomst kan bieden. Klachtbehandeling of klachtbemiddeling wordt betaald door Skipos.

Informatie over klachtbehandeling

Heeft u nog vragen of behoefte aan aanvullende informatie dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school, de algemeen directeur van SKIPOS, de ambtelijk secretaris van Stichting KOMM of met een contactpersoon van uw school. Aan de contactpersonen kunt u folders vragen waarin de stichting KOMM beschrijft hoe mediation en klachtbehandeling in zijn werk gaat.

Meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk 11 van de schoolgids.