Communicatie

 • Zodra uw kind op onze school zit krijgt u een koppelcode voor Social Schools. Via deze communicatie app (of webversie) blijft u op de hoogte van de actualiteiten in de groep van uw kind en van onze school. Ook kunt u via deze app:
  - In contact komen met alle leerkrachten en andere ouders.
  - Informatie vinden vanuit directie, leerkrachten, Berenhuis (opvang), ouderraad en medezeggenschapsraad.
  - Uw kind absent melden.
  - Verlof aanvragen (kan alleen via app.socialschools.eu)
  - Intekenen voor oudergesprekken.
  - De AVG voorkeuren voor uw kind aangegeven.En natuurlijk leuke berichten en foto’s liken of indien gevraagd, aangeven dat u komt helpen of wilt rijden.
   
 • Mocht u een korte vraag of bespreekpunt hebben, schroom dan niet om de leerkracht na schooltijd even aan te klampen. Tussen 14.00 en 14.15 uur is daar even tijd voor, daarna hebben ze even pauze. Voor een wat langer gesprek vragen wij u om een afspraak te maken met de leerkracht. Echt urgente zaken kunt u natuurlijk ook voor schooltijd aan de leerkracht doorgeven.
   
 • Alle ouders krijgen een inlogcode voor het ouderportaal van Parnassys. Ons leerlingvolgsysteem. Daarin kunt u de ontwikkeling van uw kind(eren) nauwlettend volgen. Ook de persoons- en groepsgegevens van uw kind zijn daarin te vinden.
   
 • Twee maal per jaar krijgen de kinderen hun rapportfoliomap mee naar huis. Daarin laten zij zien hoe ze zich ontwikkelen op gebied van hoofd, hart en handen. U bent altijd welkom om het rapportfolio na schooltijd even in te zien.
   
 • Informatie-avonden: In de tweede/derde week van het schooljaar bent u van harte welkom in de klas voor een informatie avond. De uitnodiging daarvoor ontvangt u via Social Schools.

 • Startgesprekken: Ieder schooljaar vinden er weer startgesprekken plaats met de nieuwe leerkrachten. We willen graag kort persoonlijk kennismaken met u en uw kind en vooruitkijken naar het nieuwe schooljaar. 

  Oudergesprekken: U ontvangt hiervoor (enige weken vooraf) een uitnodiging om in te schrijven via Social Schools. De gesprekken worden gevoerd na de voorjaarsvakantie.Tussentijds is het mogelijk om een gesprek aan te vragen bij de leerkracht als u dat wenselijk vindt. Het kan ook zijn dat de leerkracht u uitnodigt voor een gesprek. Aan het eind van het schooljaar kan er op verzoek van ouders of leerkracht nog een gesprek gepland worden.

  Adviesgesprekken: Voor groep 8 zijn er adviesgesprekken voor ouders met hun kind, na afname van de landelijk verplichte eindtoets.
  In het advies wordt gekeken naar de onderwijs/begeleidingsbehoefte en het vaardigheidsniveau/capaciteiten van het kind. 
  Voor groep 7 staan de voorlopig adviesgesprekken met ouders gepland aan het einde van het schooljaar. Het team bepaalt in overleg wat een passend advies is op basis van alle gegevens die aanwezig zijn over het kind. Kinderen en ouders worden daarin vooraf gepolst.