Communicatie

 • Zodra uw kind op onze school zit krijgt u een koppelcode voor Social Schools. Via deze communicatie app (of webversie) blijft u op de hoogte van de actualiteiten van onze school. Ook kunt u via deze app:
  - In contact met alle leerkrachten en andere ouders.
  - Informatie vinden vanuit directie, leerkrachten, Berenhuis (opvang), ouderraad en medezeggenschapsraad.
  - Uw kind absent melden.
  - Verlof aanvragen (kan alleen via app.socialschools.eu)
  - Intekenen voor oudergesprekken.
  - De AVG voorkeuren voor uw kind aangegeven.En natuurlijk leuke berichten en foto’s liken of indien gevraagd, aangeven dat u komt helpen of wilt rijden.
   
 • Mocht u een korte vraag of bespreekpunt hebben, schroom dan niet om de leerkracht na schooltijd even aan te klampen. Tussen 14.00 en 14.15 uur is daar even tijd voor, daarna hebben de ze even pauze. Voor een wat langer gesprek vragen wij u om even een afspraak te maken met de leerkracht. Echt urgente belangrijke zaken kunt u natuurlijk ook voor schooltijd aan de leerkracht doorgeven.
   
 • Alle ouders krijgen een inlogcode voor het ouderportaal van Parnassys. Ons leerlingvolgsysteem. Daarin kunt u de ontwikkeling van uw kind(eren) nauwlettend volgen. Ook de persoons- en groepsgegevens van uw kind zijn daarin te vinden.
   
 • Twee maal per jaar krijgen de kinderen hun rapportfoliomap mee naar huis. Daarin laten zij zien hoe ze zich ontwikkelen op gebied van hoofd, hart en handen. U bent altijd welkom om het rapportfolio na schooltijd even in te zien.