Opleidingsschool

Onze school is samen met de Parel en de Theresiaschool een opleidingsschool (OLS).Ieder jaar geven wij studenten, afkomstig van PABO Den Bosch, ruimte om ervaringen op te doen.  Ook komen er regelmatig studenten van de opleiding pedagogiek. Ook voor een maatschappelijke stage zijn leerlingen van harte welkom. 

Daarnaast komen tweede- en derdejaars studenten van KWC1-Sport en Bewegen wekelijks stage lopen bij onze gymlessen. Deze studenten begeleiden ook onze buitenschoolse sportactiviteit zoals de 'Sportinloop'.
We werken daarin nauw samen met de buurtsportcoach die werkzaam is bij Bint.