Opleidingsschool

Onze school is in samenwerking met de Parel en de Theresiaschool een opleidingsschool (OLS).Ieder jaar geven wij studenten, afkomstig van PABO Den Bosch, ruimte om ervaringen op te doen.  

Daarnaast komen tweede- en derdejaars studenten van KWC1-Sport en Bewegen wekelijks stage lopen bij onze gymlessen. Deze studenten begeleiden ook onze buitenschoolse sportactiviteit zoals de 'Sportinloop'.
We werken daarin nauw samen met de buurtsportcoach werkzaam bij Bint.