Schoolondersteuningsprofiel

Passend onderwijs vraagt om passende ondersteuning.
Hieronder kunt u lezen welke ondersteuning wij kunnen bieden op school.


Soms heeft een kind extra ondersteuning nodig.
Daarvoor kunnen wij een beroep doen op het samenwerkingsverband PO de Meierij.
Het SWV PO de Meierij wil snel, flexibel en effectief werken waarbij het belangrijk is dat ouders, kind en school een netwerk hebben wat dichtbij is. Omdat het verband groot is, is de beslissing genomen om het te verdelen in 10 deelgebieden, ondersteuningseenheden. Zo kan er daadkrachtig en snel gehandeld kan worden. In een ondersteuningseenheid werken de scholen, professionals, gemeenten en jeugdzorg intensief samen en wordt zo een goede, passende, ondersteuning gegeven. Kindcentrum ‘EigenWijs’ valt onder de ondersteuningseenheid Vught e.o. Dit beslaat de gemeenten Vught, Haaren en Sint-Michielsgestel.
Indien voor een kind speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs nodig is beslist de manager van de ondersteuningseenheid hierover, in samenspraak met specialisten, de school en de ouders. Er wordt dan een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven.

Ons samenwerkingsverband heeft als missie:
We bieden thuisnabij onderwijs en ondersteuning aan alle kinderen van 2-14 jaar zodat zij zich optimaal en ononderbroken kunnen ontwikkelen. Daarbij streven we actief naar de realisering van een doorgaande ontwikkelingslijn 0-14 jaar.
Het samenwerkingsverband werkt met een diversiteit aan arrangementen uitgaande van de mogelijkheden en talenten van een kind. We werken met professionals en stemmen af met ouders en andere betrokkenen.