Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs in werking getreden. De Wet Passend Onderwijs heeft als doel dat voor alle kinderen, ook de leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte een passende onderwijsplek beschikbaar is. Wettelijk geldt de zorgplicht: zodra een leerling bij een school wordt aangemeld, is het schoolbestuur van de betreffende school verantwoordelijk om passend onderwijs te bieden. In ons schoolondersteuningsprofiel kunt u lezen hoe wij invulling geven aan passend onderwijs.