Gezonde school

      

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich veilig, gelukkig en gezond voelen op school. Daar hebben we veel aandacht voor. We hebben in 2018 het vignet "Gezonde School" bemachtigd. Dat kan op verschillende gebieden waarvoor deelcertificaten te behalen zijn. Wij hebben de onderdelen Bewegen en Sport, Voeding en Welbevinden behaald. 

Voeding

Als tussendoortje in de pauze zijn alle soorten groenten en fruit toegestaan. Voor het drinken gelden uiteraard ook de gezonde varianten. Het zou fijn zijn als dat in een beker mee naar school komt die ook weer mee naar huis kan. Wij hopen op deze manier het afval te kunnen beperken.
Schoolwater. Alle kinderen van groep 3 t/m8 hebben daarnaast hun eigen bidon “Les je dorst” voor in de klas, waardoor ze de hele dag vers kraanwater ter beschikking hebben. Er zijn voor alle groepen watertabpunten ter beschikking. De kleuters kunnen de hele dag door water drinken uit hun eigen beker bij het aanrechtje.

Traktaties.
Ook zijn wij ons bewust van het feit, dat kinderen zich iedere keer weer opnieuw verheugen om iets te trakteren op hun verjaardag en willen daarom ook niet alles van bovenaf opleggen. Graag iets kleins/ niet te veel.
Voor de lunch is alles wat “gezond” is toegestaan. Er mag geen snoepgoed of koek (wel peperkoek) of chips worden meegenomen. Er mag rustig buiten verder gegeten worden, op de picknickbanken, wanneer een kind nog niet klaar is. De kinderen worden in de gelegenheid gesteld na het eten tanden te poetsen. Opvallende zaken worden door de leerkracht via een briefje in de broodtrommel gecommuniceerd. Verpakkingsmateriaal krijgen de kinderen weer mee terug in hun trommel.Bij extreem warm weer kunnen zuivel en brood met vleesbeleg in de koeling bewaard worden. Het is raadzaam om de lunch van uw kind in een koeltasje mee te geven met een koelelement. We hebben een eigen moestuin naast school, waar we voor kweken, in werken en waar we uit proeven. Onze school heeft een eigen keuken waar kinderen gezonde voeding leren bereiden. Ieder jaar doen we mee aan de volgende projecten: Nationaal schoolontbijt, de week van de fruithap en het Koningsontbijt.

Bewegen

Alle kinderen krijgen twee gymlessen van minimaal 45 minuten per week. Deze lessen worden gegeven door bevoegde leerkrachten of een vakleerkracht. We werken volgens een gepland aanbod waarin alle leerlijnen van bewegen aan bod komen.Gedurende de schooldag wordt bewegend leren ingezet als werkvorm in alle groepen. Om tegemoet te komen aan de bewegingsdrang van de kinderen. Dat gebeurt in de klas of op ons 321 Start beweegplein.
Onze school werkt structureel samen met de buurtsportcoache van Bint en studenten van het Koning Willem 1 College Sport en bewegen. Iedere week wordt er een sportinloop voor kinderen vanaf groep 3 verzorgd. Dit wordt gecoordineerd door de buurtsportcoach en uitgevoerd door de studenten Sport en Bewegen.
Alle groepen spelen  minstens twee keer per dag buiten. In iedere pauze op school wordt er volop gespeeld, gevoetbald, gefietst, getafeld en worden er verschillende buitenspelmaterialen aangeboden. De speelkwartieren worden naast twee leerkrachten, begeleid door juniorcoaches uit groep 8. 
Ieder jaar wordt het boekje Sjors Sportief en Creatief uitgereikt. Daarin staat een uitgebreid sport en beweegaanbod waardoor leerlingen kennismakingslessen kunnen volgen. We doen jaarlijks mee aan de Koningsspelen en groep 7 en 8 aan de schoolsportolympiade.

Welbevinden 

We polsen het welbevinden van kinderen (en medewerkers) aan de hand van een gevoelsthermometer waarmee ze kunnen inchecken bij binnenkomst. Onze kapstokregel: Het is fijn om hier te zijn, staat dagelijks centraal in de groep en in situaties die zich gedurende dag voordoen.
Voor het aanleren van sociale emotionele vaardigheden gebruiken we de methode Leefstijl, samen met de witte kaartjes met hulpzinnen, om te communiceren. We volgen het welbevinden en de veiligheidsbeleving van alle kinderen.
Naar aanleiding daarvan worden indien nodig kindgesprekken, oudergesprekken en een bouwoverleg gepland.